Logo Gminy Ełk

Spotkanie dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalna Grupa Rybacka Mazury zaprasza mieszkańców Gminy Ełk na spotkanie konsultacyjno-informacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Funduszy Europejskich dla Rybactwa. 27 listopada, godz.13.00 sala konferencyjna im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Urzędzie Gminy Ełk.

Jesteś mieszkańcem gminy Ełk, prowadzisz tam biznes, działasz w organizacji, KGW, OSP? Potrzebujesz środków na realizację pomysłów? Możesz je zdobyć! Spotkaj się z nami i zdecyduj o zmianie, którą sfinansujesz z Funduszy Europejskich. 

Program spotkania:

1. Powitanie, przedstawienie celu i programu spotkania.

2. Przedstawienie się uczestników, krótka informacja o obszarze objętym LSR.

3. Podstawowe informacje o programie Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021 – 2027.

4. Prezentacja na temat potencjału rybackiego na obszarze objętym LSR.

5. Praca warsztatowa nad analizą potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru.

Przerwa.

6. Wprowadzenie do prac nad celami LSR.

7. Burza mózgów - spisanie propozycji celów, planowanych działań.

8. Podsumowanie spotkania.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności