Logo Gminy Ełk
Powróć do: Projekty unijne

Cyfrowa Gmina

W ramach programu "Cyfrowa Gmina" współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) NA LATA 2014-2020, pakiet REACT-UE  Gmina Ełk

otrzymała dofinansowanie wysokości 100 000,00 złotych

na usprawnienie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej. W Urzędzie przeprowadzono profesjonalną diagnozę cyberbezpieczeństwa, zakupiono i zainstalowano wysokiej klasy zaporę sieciowa (firewall), stworzono integralną stronę internetową  MULTIPORTAL GMINY EŁK, która obsługuje również jednostki podległe Gminie Ełk, został zakupiony sprzęt komputerowy przeznaczony na potrzeby Urzędu Gminy Ełk oraz  Centrum Kultury Gminy Ełk.

Cyfrowa Gmina - plakat

https://elk.gmina.pl/aktualnosci/wkrotce-nowy-portal-internetowy-gminy-elk.html