Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 18 czerwca 2024
Imieniny: Elżbieta, Paula, Marek
pochmurno
18°C

Granty PPGR

Plakat Granty PPGR

Sprzęt komputerowy trafi do rodzin popegeerowskich

15 lutego 2022, godz. 11:11 (Aktualizacja: 21 lutego 2022, godz. 14:12) 

Niebawem do rodzin popegeerowskich z Gminy Ełk trafi sprzęt komputerowy wraz z akcesoriami. To efekt uczestnictwa Gminy Ełk w konkursie grantowym „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Celem ogłoszonego programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin. Przypomnijmy, że z oferty mogły skorzystać dzieci i młodzież, które zamieszkują na terenie naszej gminy i których członek rodziny był zatrudniony w zlikwidowanym Państwowym Gospodarstwie Rolnym i zamieszkiwał te tereny. 

– Dofinansowanie obejmuje komputery z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającym pracę zdalną – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Z tego programu na terenie Gminy Ełk, skorzysta ponad 260 rodzin, zaś kwota wsparcia wynosi dokładnie 772.970,00 złotych. Wkrótce dokonamy zakupu odpowiedniego sprzętu komputerowego.

Nabór do programu był prowadzony od 4 października do 5 listopada 2021 roku, a rozstrzygnięcie ogłosił 14 lutego 2022 roku Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów RP . Uprawnione do wzięcia udziału w programie były 1604 gminy z całej Polski, na których terenie w przeszłości działały PGR-y. Wśród gmin, którym przyznano dofinansowanie jest Gmina Ełk. Projekt sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 – ReactEU. Premier ocenił, że program Granty PPGR „jest symbolicznym otwarciem nowej epoki w szkolnictwie”, dzięki któremu dzieci i młodzież z rodzin popegeerowskich będą mieć narzędzia pozwalające na realizację ich marzeń i ambicji.

Program spotkał się ogromnym odzewem, a łączna kwota wnioskowanego dofinansowania na zakup komputerów dla dzieci z rodzin popegeerowskich wielokrotnie przekroczyła założoną pierwotnie alokację w wysokości 80 mln złotych.

– Praktycznie wszystkie uprawnione gminy złożyły wnioski, bo ogółem spłynęło ponad 1600 aplikacji na łączną kwotę ponad 900 mln złotych – informowała Eliza Pogorzelska, dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Szerokopasmowych w Centrum Projektów Cyfrowa Polska, które jest operatorem projektu.

W związku z tym większość gmin, które złożyły wnioski w konkursie, otrzymała polecenie weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach mieszkańców chcących skorzystać z programu. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że ostatecznie na realizację programu przeznaczone zostanie ponad 586 mln złotych. Równocześnie ze zwiększeniem alokacji zmieniono również §4 ust. 3 regulaminu, w którym określone zostały dopuszczalne ceny za zakupiony dla dzieci sprzęt komputerowy. Pierwotnie przewidziane stawki 3,5 tys. złotych za komputer stacjonarny lub laptop oraz 1,5 tys. złotych za tablet zostały obniżone odpowiednio do 2,5 tys. złotych oraz 1 tys. złotych.

 

Wkrótce przetarg na sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich

14 lipca 2022, godz. 13:02 

W ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – GRANTY PPGR” Gmina Ełk zakupi 263 sztuk sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi oraz oprogramowaniem umożliwiającym pracę zdalną dla dzieci i młodzieży. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

– Przypomnę, że celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i internetu – mówi Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Przygotowujemy się właśnie do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie dostawcy sprzętu komputerowego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Po dopełnieniu przetargowych formalności, przeprowadzeniu postępowania i dostawie sprzętu, pracownik Urzędu Gminy Ełk będzie kontaktować się z wnioskodawcami, w celu podpisania umowy darowizny oraz ustalenia sposobu przekazania sprzętu komputerowego.

– Prosimy o śledzenie informacji na temat programu Granty PPGR na stronie internetowej Gminy Ełk – dodaje Wójt Tomasz Osewski.

Kwota dofinansowania zgodnie z umową nr 1219/2022 o powierzenie grantu wynosi 772.970,00 złotych, tyle co całkowita wartość projektu. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 5.1. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”, Oś priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”.

Trwa procedura przetargowa na sprzęt komputerowy

14 października 2022, godz. 7:16 (Aktualizacja: 14 października 2022, godz. 13:22) 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” Urząd Gminy w Ełku informuje, że został ogłoszony przetarg na zakup 205 laptopów, 44 komputerów stacjonarnych i 14 tabletów. Termin składania ofert przez potencjalnych wykonawców minął 12 października 2022 r., zaś aktualnie trwa procedura wyboru wykonawcy, a planowany termin podpisania umowy z wybranym oferentem to koniec października 2022. Zgodnie z procedurą przetargową wykonawca będzie miał 25 dni od podpisania umowy na dostarczenie sprzętu do Urzędu Gminy Ełk. W praktyce oznacza to, że przekazanie sprzętu komputerowego nastąpi na przełomie listopada/grudnia 2022 r. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Ważne informacje dot. konkursu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”:
1. Informujemy, że sprzęt komputerowy może odebrać tylko osoba składająca oświadczenie, tj. rodzic/opiekun prawny lub uczeń pełnoletni. W sytuacji, kiedy nie jest to możliwe (wyjazd za granicę lub inne zdarzenie losowe) prosimy o powiadomienie o tym fakcie pracownika Urzędu Gminy pod nr telefonu: 876194527.
2. W przypadku, kiedy dziecko, na które oświadczenie składał rodzic/opiekun prawny osiągnęło pełnoletność, niezbędne będzie złożenie załącznika nr 8 wraz z klauzulą RODO. Umowa darowizny zostanie zawarta z uczniem pełnoletnim. Załącznik nr 8 można pobrać poniżej.
3. Zgodnie z zapisami umowy o powierzenie grantu gmina zobowiązana jest do utrzymania oraz monitorowania efektów Projektu przez okres 2 lat od zakończenia Projektu, wobec powyższego proszę o zapoznanie się z opracowaną przez Gminę Ełk procedurą monitorowania utrzymania efektów Projektu grantowego. Procedura załączona do artykułu.
4. Zgodnie z zapisami procedury monitorowania utrzymania efektów projektu rodzic/opiekun prawny bądź uczeń pełnoletni zobowiązany jest przez 2 kolejne lata do składania w okresach co 6 miesięcy. Oświadczeń o użytkowaniu sprzętu zgodnie z przeznaczeniem. Wzór oświadczenia poniżej.
5. W umowach darowizny mamy obowiązek wpisania danych z aktualnego dowodu osobistego (seria i numer) rodzica/opiekuna prawnego obdarowanego dziecka bądź ucznia pełnoletniego. Prosimy, aby sprawdzili Państwo termin ważności swoich dokumentów tożsamości. Niezbędny będzie także nr PESEL dziecka. 
Dalsze informacje będą przekazywane na bieżąco. Warto też śledzić stronę internetową Gminy Ełk. W razie pytań i wątpliwości należy kontaktować się z Kamilą Sobolewską, tel. 87 619 45 27.

Kwota dofinansowania zgodnie z umową nr 1219/2022 o powierzenie grantu wynosi 772.970,00 złotych, tyle co całkowita wartość projektu. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 5.1. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”, Oś priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”.

Załącznik nr 8
Procedura
Wzór oświadczenia
Klauzula informacyjna

Sprzęt komputerowy trafił do dzieci z Gminy Ełk

28 listopada 2022, godz. 18:03 (Aktualizacja: 29 listopada 2022, godz. 13:17) 

Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski wręczył wspólnie z posłem na Sejm RP Jerzym Małeckim mieszkańcom Gminy Ełk sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi oraz oprogramowaniem umożliwiającym pracę zdalną dla dzieci i młodzieży. To efekt realizacji w Gminie Ełk projektu „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, który przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

– Przypomnę, że celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i internetu – mówi Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Po 1989 roku i likwidacji PGR-ów bardzo dużo ludzi było pozostawionych samym sobie. Na naszym terenie było około 20 Państwowych Gospodarstw Rolnych, stąd nie brakuje dzieci, którym należała się pomoc. W sumie trafi do nich prawie 300 sztuk sprzętu komputerowego. Cieszę się, że rząd wspiera takie miejscowości, jak nasze, popegeerowskie. Młodzież ma teraz lepszy dostęp do internetu, wiedzy i nauki.

– Trzeba pamiętać, że większość PGR-ów funkcjonowała w północno-wschodniej Polsce, którą za rządów Prawa i Sprawiedliwości mocno wspieramy, przede wszystkim pod względem rozwoju infrastrukturalnego – dodał Jerzy Małecki, poseł na Sejm RP.

Kwota dofinansowania zgodnie z umową nr 1219/2022 o powierzenie grantu wyniosła 772.970,00 złotych, tyle co całkowita wartość projektu. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 5.1. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”, Oś priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”.

Granty PPGR – informacje dla osób, które otrzymały sprzęt

29 grudnia 2022, godz. 11:35 (Aktualizacja: 29 grudnia 2022, godz. 14:37) 

W dniach 28 listopada – 16 grudnia 2022 Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski przekazał sprzęt komputerowy zakupiony w ramach konkursu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Uprawnione osoby otrzymały komputery na własność.

– Prosimy wszystkich obdarowanych o dokładne zapoznanie się z umową darowizny i procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego – mówi Kamila Sobolewska z Urzędu Gminy Ełk. – Przez okres dwóch lat od zakończenia projektu osoby te są zobligowane do składania oświadczeń, że sprzęt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

Oświadczenia można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Ełku, ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą mailową na adres: k.sobolewska@elk.gmina.pl. Warto pamiętać, że należy powiadomić Urząd Gminy Ełk o wszelkich okolicznościach mających wpływ na niezachowanie efektów projektu oraz utrzymanie trwałości projektu w wymaganym okresie tj. przez okres 2 lat od zakończenia projektu, np. zniszczenie sprzętu czy zmiana adresu.

Urząd Gminy w Ełku nie świadczy usługi w zakresie uruchomienia czy aktualizacji systemu Windows. Komputery objęte są 48 miesięczną gwarancją. W razie potrzeby wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie pod nr 87 610 57 07 bądź mailem na adres t-matic@t-matic.pl. Sprzęt jest ubezpieczony na okres 24 miesięcy. W przypadku stwierdzenia szkody prosimy o kontakt. Udostępnimy wówczas numer polisy ubezpieczeniowej umożliwiający dokonanie zgłoszenia do właściwego podmiotu.

Zgłoszenia szkody dokonuje użytkownik sprzętu we własnym zakresie, przekazując jedynie informację do wiadomości Urzędu Gminy. Zgłoszenia można dokonać poprzez: infolinię 22 501 61 00 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00), stronę internetową www.compensa.pl, zakładka zgłoś szkodę/majątek oraz drogą mailową: szkody@compensa.pl. Każdy komputer posiada numer seryjny wpisany do umowy darowizny i protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

Załącznik:

Oświadczenie-o-uzytkowaniu-sprzętu 

Galeria zdjęć

aDSC_1563-1024x683 aDSC_1565-1024x683 aDSC_1570-1024x683 aDSC_1572-1024x683 aDSC_1577-1024x683 aDSC_1588-1024x683 aDSC_1592-1024x683 aDSC_1596-1024x683 aDSC_1600-1024x683 aDSC_1620-1024x683 aDSC_1622-1024x683 aDSC_1625-1024x683 aDSC_1625-2048x1365 aDSC_1629-1024x683 aDSC_1635-1024x683 aDSC_1642-1024x683 aDSC_1645-1024x683 aDSC_1650-1024x683
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.