Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 22 lutego 2024
Imieniny: Marta, Małgorzata, Piotr
pochmurno
9°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Dotacje z Gminy Ełk na ekologiczne inwestycje redukujące niską emisję

Szansę na poprawę jakości powietrza oraz dbanie o środowisko otrzymują mieszkańcy Gminy Ełk. Wójt Gminy Tomasz Osewski ogłosił program dotacyjny, który ma na celu wsparcie inwestycji związanych z ograniczaniem niskiej emisji. Program skierowany jest do właścicieli niskowydajnych i nieekologicznych źródeł ciepła, zasilanych paliwem stałym lub biomasą, zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, którzy zamierzają wymienić je na nowoczesne i przyjazne dla środowiska rozwiązania.

- Głównym celem programu jest zredukowanie emisji zanieczyszczeń, w szczególności drobnych pyłów emitowanych przez źródła niskiej emisji, oraz substancji mogących przekraczać normy jakości powietrza – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. - Dodatkowo, program ma na celu wyeliminowanie źródeł ciepła, które nie spełniają normy PN-EN 303-5:2012 w klasie 5. Dzięki temu mieszkańcy Gminy Ełk będą mogli cieszyć się czystszym i zdrowszym powietrzem.

Dotacje obejmują koszty zakupu i montażu nowego, ekologicznego źródła ciepła. Wartość dotacji wynosi maksymalnie 3000 zł, nie przekraczając jednocześnie 100% poniesionych kosztów inwestycji. Program wspiera wymianę starych kotłów na kotły gazowe kondensacyjne, kotły olejowe kondensacyjne, kotły zasilane prądem elektrycznym, pompy ciepła oraz kotły na biomasę. Dzięki tym rozwiązaniom, mieszkańcy Gminy Ełk będą mogli korzystać z bardziej wydajnych i ekologicznych źródeł ciepła.

Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami:

 1. w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – oświadczenie właściciela/współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji objętej wnioskiem (załącznik nr 1 do wniosku);
 2.  w przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, współużytkowania wieczystego lub innych form wspólnego władania nieruchomością – oświadczenie  wszystkich  uprawnionych o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji objętej wnioskiem (załącznik nr 1 do wniosku), a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej:
  • uchwała wspólnoty mieszkaniowej wyrażającej zgodę na wymianę dotychczasowego źródła ciepła,
  • uchwała o powołaniu zarządu wspólnoty,
  • w sytuacji ustanowienia zarządcy wspólnoty, umowa o sprawowaniu zarządu nieruchomością wspólną; 
 3. oświadczenie  o korzystaniu z innych środków publicznych na realizację inwestycji (załącznik nr 2 do wniosku);
 4. oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (załącznik nr 3 do wniosku);
 5. w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą ubiegającego się o dotację stanowiącą pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie:
  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik nr 4 do wniosku),
   formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, zgodnego ze wzorem określonym  w rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z dnia  29 marca  2010 r.  w sprawie  zakresu informacji  przedstawianych  przez  podmiot  ubiegający  się  o pomoc   de minimis   (Dz. U.  Nr 53, poz. 311 ze. zm.),
   formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).
 6. dokumentację fotograficzną istniejącego źródła ciepła przed realizacją inwestycji oraz tabliczki znamionowej, jeżeli znajduje się na urządzeniu – minimum 3 fotografie.

Wnioski można składać w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Ełk w przypadku przesyłki pocztowej) lub w formie elektronicznej za pomocą skrzynki elektronicznej Urzędu Gminy Ełk na platformie ePUAP.

Wnioski o dotacje na rok 2023 będą przyjmowane do 30 września 2023, a wymiana źródła ciepła musi być zrealizowana do 15 listopada 2023. Wnioski należy złożyć przed zakupem i montażem nowego źródła ciepła. W kolejnych latach wnioski można składać od 10 marca do 30 września danego roku budżetowego. Rozpatrywanie wniosków będzie odbywać się na bieżąco, zgodnie z kolejnością ich złożenia, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ełk na dany rok budżetowy.

Szczegółowe informacje na temat dotacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19 - 300 Ełk, w pokoju nr 15 lub pod numerem telefonu 87 619 45 18.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.