Logo Gminy Ełk

Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Przykopka

baner PROW

 

Gmina Ełk otrzymała dofinansowanie w wysokości: 203.613,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Przykopka w Gminie Ełk”. 

16 marca 2023r. została podpisana umowa na udzielenie finansowego wsparcia na pokrycie kosztów tego przedsięwzięcia. Całkowita wartość projektu wynosi 319.996,78 zł, dofinansowanie stanowi 63,63% kosztów inwestycji. Dofinansowanie udzielone zostało w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.   

Operacja obejmuje budowę budynku gospodarczego zabezpieczającego potrzeby socjalne mieszkańców i turystów, zakup i montaż małej infrastruktury turystycznej w postaci stojaków na rowery, ławek i stołów parkowych oraz wykonanie i montaż tablicy informacyjnej zawierającej mapę z oznaczeniem atrakcji turystycznych Gminy Ełk. Budynek powstanie na działce nr 87 zlokalizowanej w miejscowości Przykopka. W budynku znajdą się 3 pomieszczenia: kuchnia, sanitariaty oraz sala główna. Sala główna zostanie wyposażona w stoły i krzesła, a pomieszczenie kuchenne w podstawowe umeblowanie. Na działce zlokalizowana jest już wiata rekreacyjna o powierzchni ok. 20m2, plac zabaw oraz siłownia plenerowa. Cały teren jest ogrodzony, ale można z niego swobodnie korzystać.

 

W Przykopce powstanie obiekt do obsługi terenu rekreacyjnego

6 kwietnia 2023, godz. 7:58

Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski podpisał 4 kwietnia 2023 roku umowę z firmą Global-Build Hubert Kozlowski z Olecka na budowę parterowego budynku gospodarczego w Przykopce. Obiekt wykonany w konstrukcji szkieletowej posłuży m.in. do obsługi miejscowego terenu rekreacyjnego z placem zabaw.

– Na tę inwestycję Gmina Ełk otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 203 tysięcy złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a z własnego budżetu dołożymy nieco ponad 116 tysięcy złotych – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Budynek ma powstać do 4 grudnia bieżącego roku.

Do podpisania umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Przykopka w Gminie Ełk”, w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, doszło poprzez Lokalną Grupę Działania „Lider w EGO”. Całkowita wartość zadania wynosi 320 tysięcy złotych.

Budowa obiektu w Przykopce