Logo Gminy Ełk
Powróć do: Dla Inwestora

Rada Przedsiębiorczości Gminy Ełk

IMG_2436-300x225 

21 grudnia 2015 roku do życia powołana została Rada Przedsiębiorczości Gminy Ełk. W tym dniu odbyło się jej pierwsze posiedzenie. Drugie natomiast odbyło się 11 lutego 2016 roku. Podczas drugiego spotkania członkowie Rady wybrali przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza oraz został nadany Regulamin Rady Przedsiębiorczości Gminy Ełk. Pierwszym przewodniczącym został Janusz Kantowicz, wiceprzewodniczącymi zostali: Bogusław Wisowaty, Dariusz Baklarz i Jan Laskowski. Sekretarzem został z kolei Andrzej Laskowski.

Po śmierci pierwszego przewodniczącego, jego funkcję objął Wiesław Mieczkowski.

Zgodnie z regulaminem, Rada jest organem konsultacyjno-opiniodawczym Wójta Gminy Ełk Tomasza Osewskiego w sprawach dotyczących sfery gospodarczej Gminy Ełk. Rada wspiera także działania wójta poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość przez jej członków problemów gospodarczych.