Logo Gminy Ełk
Powróć do: Inne informacje

Napisali do nas

List do rolników od Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie


Komisja do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie wystosowała list do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieci przebywających na obszarach wiejskich dotyczący propagowania dobrych praktyk i zachowań podczas wykonywania prac w gospodarstwie rolnym.

List w całości: List_OIP_do_rolnikow