Logo Gminy Ełk

Wzmożony ruch pojazdów wojskowych na drogach

NATO przeprowadzi w pierwszym półroczu tego roku serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24). W ich ramach Polska będzie odgrywała rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmie na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. STDE-24 i DR-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu. Kluczowym elementem STDE-24 będzie polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw DRAGON-24 (DR-24), które rozpocznie się na przełomie lutego i marca.

- W ramach ćwiczeń, od 12 lutego do końca maja, pojazdy wojskowe będą przemieszczały się niemal we wszystkich województwach, na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. - Przejazdy kolumn będą wykorzystane jako element szkoleniowy m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sił sojuszniczych, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.

Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach zostanie skoordynowany w sposób jak najmniej utrudniający bieżący ruch. Kolumny będą eskortowane i zabezpieczane przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego, we współpracy z policją i władzami lokalnymi.

- Wojsko zwraca się z apelem do kierowców, aby zachowali należytą ostrożność i nie wjeżdżali pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie – dodaje ppłk Magdalena Busz, oficer prasowy Wydziału Działań Komunikacyjnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Z kolei do świadków przejazdu kolumny wojsko zwraca się z apelem o ochronę danych, niepublikowanie informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności