Logo Gminy Ełk

W Rękusach powstanie boisko z zadaszeniem

Gmina Ełk, znana ze swojego zaangażowania w rozwijanie sportu i aktywności fizycznej wśród swoich mieszkańców, zdobyła znaczące wsparcie finansowe od Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu budowy boiska wielofunkcyjnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach.

Środki, w wysokości 2.475.000,00 zł, pochodzą ze środków budżetu państwa i stanowią ważny krok w kierunku poprawy dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej w regionie. Projekt jest częścią programu "Olimpia" mającego na celu zwiększenie dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej w szkołach, z myślą o rozwoju sportu dzieci i młodzieży.

- Program "Olimpia" ma na celu zwiększenie możliwości uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych poprzez budowę nowoczesnych hal sportowych – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. - Jednym z priorytetów tego programu jest poprawa warunków treningowych oraz zapewnienie dostępu do infrastruktury sportowej przez cały rok. Projekt realizowany w Gminie Ełk doskonale wpisuje się w te cele. Dziękuję Kamilowi Bortniczukowi, Ministrowi Sportu i Turystyki, za wsparcie naszej inwestycji.

Nowe boisko wielofunkcyjne zostanie wyposażone w nowoczesną nawierzchnię z poliuretanu oraz zadaszenie łukowe, które umożliwi uprawianie różnych dyscyplin bez względu na warunki klimatyczne. Ponadto, w ramach inwestycji, powstanie również zaplecze sanitarno-szatniowe o powierzchni do 100 m2 oraz mobilna strzelnica laserowa. Boisko będzie połączone z budynkiem szkoły, co ułatwi dostęp uczniom i zapewni wygodne korzystanie z nowej infrastruktury.

Planowany termin zakończenia zadania został określony na dzień 31 grudnia 2024 roku, co oznacza, że mieszkańcy Gminy Ełk już za krótki czas będą mogli korzystać z nowoczesnego boiska na swoich zajęciach sportowych oraz w czasie wolnym. 

- Ta inwestycja z pewnością przyczyni się do poprawy warunków do uprawiania sportu i kultury fizycznej w regionie, a także zachęci dzieci i młodzież do spędzania większej ilości czasu na boisku, co ma kluczowe znaczenie dla ich zdrowia i rozwoju – dodaje Wójt Tomasz Osewski. 

Gmina Ełk, kierując się dążeniem do rozwoju sportu oraz promocji aktywnego stylu życia, podejmuje w ten sposób kolejne kroki w kierunku stworzenia nowoczesnej infrastruktury sportowej dostępnej dla wszystkich. 

logotypy ministerstwa sportu

logotyp programu Olimpia

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności