Logo Gminy Ełk

Można złożyć wniosek o dofinansowanie wymiany źródła ciepła

Właściciele nieruchomości mogą ubiegać się o dofinansowanie, z budżetu Gminy Ełk  na 2024  rok, kosztów inwestycji związanej z ograniczeniem niskiej emisji polegającej na wymianie niskowydajnego i nieekologicznego źródła ciepła, zasilanego paliwem stałym lub biomasą, na ekologiczne i wysokosprawne źródło ciepła.

Dotychczasowe, stare źródło ciepła można wymienić na nowe źródło ciepła, zasilane w sposób ekologiczny, tj. na:

  • kocioł gazowy kondensacyjny, 
  • kocioł olejowy kondensacyjny, 
  • kocioł zasilany prądem elektrycznym, 
  • pompa ciepła, 
  • kocioł na biomasę. 

Dotacja udzielana jest na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła w wysokości 3.000 zł,  jednak nie więcej niż 100% poniesionych kosztów. Korzystając z dofinansowania z Gminy można korzystać z innego dofinansowania (np. z Programu Czyste Powietrze czy Programu Ciepłe Mieszkanie) na ten sam cel. Suma dofinansowań nie może jednak przekroczyć 100 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Wniosek o udzielenie dotacji wraz z załącznikami należy złożyć do 30 września 2024 r., zaś wymiana źródła ciepła winna nastąpić do 15 listopada 2024 r.

Wniosek należy złożyć przed zakupem i montażem nowego źródła ciepła. Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie na bieżąco według kolejności ich złożenia do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy na dany rok budżetowy.  Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk, w pokoju nr 15, lub pod nr tel. (87) 619 45 18. 

Przypominamy, że od 23 marca 2024 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o udzielenie dotacji. Szczegółowe zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Ełk na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ograniczenia niskiej emisji zostały określone w uchwale Nr LXXV/576/2023 Rady Gminy Ełk z dnia 26 maja 2023 r. z późniejszymi zmianami.
- Uchwała Nr LXXV/576/2023 Rady Gminy Ełk z dnia 26 maja 2023 r.
- Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr LXXV/576/2023 Rady Gminy Ełk z dnia 26 maja 2023 r. 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności