Logo Gminy Ełk
Powróć do: Szkoły

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach

ul. Szkolna 4 

19-300 Ełk – Woszczele

tel. +48 87 619 42 21
e-mail: spwoszczele@interia.pl