Logo Gminy Ełk
Powróć do: Szkoły

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej

ul. Ełcka 18 
19-300 Ełk – Nowa Wieś Ełcka

tel. +48 87 619 74 25
e-mail: sp.nwe@interia.pl