Logo Gminy Ełk

OSP Nowa Wieś Ełcka

Ochotnicza Straży Pożarna w Nowej Wsi Ełckiej powstała w 1946 roku jest umundurowaną jednostką ochrony przeciwpożarowej wyposażoną w specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Jej głównym zadaniem jest walka z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, w tym prowadzenia działań w zakresie ratownictwa specjalistycznego w zakresie podstawowym.

Jednostka OSP Nowa Wieś Ełcka decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 14 grudnia 2009 r. Nr XIV / 27 KSRG została włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Operacyjnym terenem działania jednostki jest powiat ełcki. Strażacy OSP Nowa Wieś Ełcka są alarmowani do zdarzeń przez dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ełku. Alarmowanie strażaków do zdarzeń odbywa się przy wykorzystaniu dwóch równoległych systemów alarmowania: selektywny system alarmowania łączności radiowej oraz system alarmowania sieci komórkowej e-remiza. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Ełckiej posiada sztandar, który został jej ufundowany w 1991 roku.

NWE_1 

I.       Dane jednostki

1.   Adres jednostki – Nowa Wieś Ełcka, ul. Ełcka 18

2.   Skład osobowy Zarządu:

a)  Prezes – dh Rafał Jaworowski

b)  Wiceprezes/Naczelnik – dh Daniel Bosiński

c)   Wiceprezes – dh Tomasz Dopierała

d)  Skarbnik – dh Marcin Maciorowski

e)  Sekretarz – dh Marzena Palczewska

3.   Jednostka liczy 20 strażaków

II.      Potencjał ratowniczy jednostki – wyszkolenie strażaków

1.   Liczba strażaków mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych 20

2.   Wyszkolenie pożarnicze strażaków w tym:

a)  Szkolenie podstawowe strażaka ratownika OSP – 20

b)  Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym (Dowódców) OSP – 8

c)   Szkolenie Naczelników – 8

d)  Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – 4

e)  Szkolenie ratownictwa technicznego – 20

f)    Szkolenie z zakresu współpracy z LPR – 9

g)  Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (kpp) – 9

h)  Sternik motorowodny – 3

III.    Potencjał ratowniczy jednostki – samochody

1.    Średni samochód ratowniczo-gaśniczy – GBA-Rt 1,6/24 marki DAF AE55CF

·      pojemność zbiornika wodnego – 1600 l;

·      wydajność autopompy 3200 l/min;

·      maksymalna liczba przewożonych osób – 7

IV.    Potencjał ratowniczy jednostki – sprzęt

1.   Motopompa pływająca NIAGARA 1

2.   Motopompa szlamowa GX 240

3.   Zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS

a)  Pompa hydrauliczna Lukas P620 SG

b)  Nożyce hydrauliczne Lukas S311

c)   Rozpieracz ramieniowy Lukas SP300

d)  Rozpieracz kolumnowy Lukas R412

e)  Zestaw pokrowców ochronnych (fire max) 1 kpl

f)    Zabezpieczenia Air bag (fire max) – 3 szt.

g)  Dyski ostrzegawcze – 1 kpl

h)  Stożki ostrzegawcze – 13 szt.

4.   Piła spalinowa do drewna HUSQVARNA 345

5.   Piła spalinowa do drewna STHIL MS 362

6.   Piła tarczowa do betonu i stali HUSQVARNA K750

7.   Agregat prądotwórczy AG 20/2-900

8.   Agregat prądotwórczy ET2MCF

9.   Agregat oddymiający SCORPION H-22CN

10.   Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1

a)  Nosze typu deska – 1 szt.

b)  Nosze płachtowe (Donges) – 1szt.

c)   Zestaw szyn Kramera – 1 kpl.

d)  Zestaw do tlenoterapii – butla z reduktorem – 1 kpl.

e)  Defibrylator AED ZOLL

11.   Wykrywacz wielogazowy X-am 2500 Drager

12.   Aparaty ochrony dróg oddechowych FENZY AERIS – 4 kpl.

13.   Czujnik bezruchu (Drager Bodygard 1000) – 3 szt.

14.   Czujnik bezruchu (MSA Motion Scout) – 2 szt.

15.   Drabiny pożarnicze (DW 10) – 1 szt.

16.   Drabina nasadkowa dwuczęściowa – 1 szt.

17.   Zestaw kominiarski

18.   Kamera termowizyjna Seek Firepro X

19.   Opryskiwacz spalinowy STIHL SR 430

20.   Zestaw ratownictwa wodnego

a)    Sanie wodnolodowe – 1 szt.

b)    Kombinezony do pracy w wodzie – 2 szt.

c)    Kaski (YAK Kontour PLUS) – 2 szt.

d)    Rzutki ratunkowe – 3 szt.

e)    Pas ratowniczy (węgorz Sport 2) – 1 szt.

f)     Kamizelki asekuracyjne wypornościowe – 2 szt.

g)    Maski płetwy (aqua speed ) – 2 kpl 

NWE_9 NWE_2 NWE_8