Logo Gminy Ełk

OSP JRW Szeligi

OSP Jednostka Ratownictwa Wodnego Szeligi wykonuje specjalistyczne działania ratownicze w zakresie ratownictwa wodnego. W ramach ratownictwa wodnego podejmowane są działania ratownicze, polegające w szczególności na:

  •        przyjęciu zgłoszenia o wypadku lub zagrożeniu;
  •        dotarciu na miejsce wypadku z odpowiednim sprzętem ratunkowym;
  •        udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
  •        zabezpieczeniu miejsca wypadku lub zagrożenia;
  •        ewakuacji osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia;
  •        transporcie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie medycznych czynności ratunkowych przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;
  •        poszukiwaniu osób zaginionych na obszarze wodnym.