Logo Gminy Ełk

OSP Chełchy

Ochotnicza Straży Pożarna w Chełchach powstała w 1946 roku jest umundurowaną jednostką ochrony przeciwpożarowej wyposażoną w specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Jej głównym zadaniem jest walka z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, w tym prowadzenia działań w zakresie ratownictwa specjalistycznego w zakresie podstawowym.

25 maja 2021 roku decyzją Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełchach utworzono Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą, w której w skład wchodzi cały stan osobowy jednostki. Przeszkolenie z zakresu działań poszukiwawczych uzyskało 12 strażaków. Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełchach w zakresie działań poszukiwawczych współpracują z Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą ANIKAR Mazury oraz cyklicznie uczestniczą w krajowych manewrach grup poszukiwawczych.

Jednostka OSP Chełchy decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z 11 listopada 2022 r. Nr XIV/135 KSRG została włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Operacyjnym terenem działania jednostki jest powiat ełcki. Strażacy OSP Chełchy są alarmowani do zdarzeń przez dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ełku. Alarmowanie strażaków do zdarzeń odbywa się przy wykorzystaniu dwóch równoległych systemów alarmowania: selektywny system alarmowania łączności radiowej oraz system alarmowania sieci komórkowej e-remiza. Ochotnicza Straż Pożarna w Chełchach posiada sztandar, który został jej ufundowany w 2023 roku.

Chelchy_10 

I.       Dane jednostki

1.   Adres jednostki – Chełchy 6

2.   Skład osobowy Zarządu:

a)  Prezes – dh Mariusz Pałkiewicz

b)  Wiceprezes/Naczelnik – dh Stefan Kozikowski

c)   Skarbnik – dh Marcin Adamski

d)  Sekretarz – dh Krzysztof Kozikowski

3.   Jednostka liczy 28 strażaków

II.      Potencjał ratowniczy jednostki – wyszkolenie strażaków

1.   Liczba strażaków mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych 20

2.   Wyszkolenie pożarnicze strażaków w tym:

a)  Szkolenie podstawowe strażaka ratownika OSP – 28

b)  Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym (Dowódców) OSP – 4

c)   Szkolenie Naczelników – 3

d)  Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – 4

e)  Szkolenie ratownictwa technicznego – 25

f)    Szkolenie z zakresu współpracy z LPR – 4

g)  Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (kpp) – 6

h)  Sternik motorowodny – 1

III.    Potencjał ratowniczy jednostki – samochody

1.    Średni samochód ratowniczo-gaśniczy – GBA-Rt 2,8/16 marki MAN 18.225

·      pojemność zbiornika wodnego – 2800 l;

·      wydajność autopompy 1600 l/min;

·      maksymalna liczba przewożonych osób – 8

IV.    Potencjał ratowniczy jednostki – sprzęt

1.   Motopompa pływająca NIAGARA 1

2.   Motopompa szlamowa HONDA 6X240

3.   Motopompa M 8/8 KOCHLER CH52S

4.   Zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS

a)  Pompa hydrauliczna Lukas P620 SG

b)  Nożyco-rozpieracz (kombi) Lukas SC 358

c)   Rozpieracz ramieniowy Lukas SP300

d)  Rozpieracz kolumnowy Lukas R412

e)  Zestaw końcówek do cylindrów rozpierających Lukas LX RAM KIT

f)    Zestaw pokrowców ochronnych ( Fire Max ) 1 kpl

g)  Zabezpieczenia Air bag ( fire max ) – 2 szt.

5.   Piła spalinowa do drewna STIHL MS 362

6.   Piła spalinowa do drewna STHIL MS 251

7.   Piła tarczowa do betonu i stali STHIL TS500i

8.   Agregat prądotwórczy BQS 402602

9.   Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1

a)  Nosze typu deska – 1 szt.

b)  Zestaw szyn Kramera – 1 kpl.

c)   Zestaw do tlenoterapii – butla z reduktorem – 1 kpl.

d)  Defibrylator AED ZOLL

10.   Wykrywacz wielogazowy X-am 2500 Drager

11.   Aparaty ochrony dróg oddechowych FENZY AERIS – 4 kpl.

12.   Czujnik bezruchu (Drager Bodygard 1000) – 2 szt.

13.   Czujnik bezruchu (MSA Motion Scout) – 2 szt.

14.   Drabiny pożarnicze (DW 10) – 1 szt.

15.   Drabina nasadkowa dwu częściowa – 1 szt.

16.   Zestaw kominiarski sito kominowe 1 szt

17.   Kamera termowizyjna Seek Firepro X

18.   Opryskiwacz spalinowy STIHL SR 430

Chelchy_3 Chelchy_7