Logo Gminy Ełk

Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej - konkurs ofert

Zarządzenie nr 43/2024 Wójta Gminy Ełk z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2024 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej”.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie nr 43.pdf
Format: pdf, 753.38 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności