Zgłoś swoje dziecko na turnus rehabilitacyjny


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych  w czasie letnich wakacji. Mogą z nich skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2001 a 2009 rokiem, ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Warunkiem jednak jest, aby przynajmniej jedno z rodziców, bądź opiekunów prawnych, posiadało ubezpieczenie w KRUS.

W 2016 roku przygotowanych zostanie 1176 miejsc, w tym:

  • na turnusach dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju (dwa turnusy w terminach: I turnus: 26.06 – 16.07.2016 r., II turnus: 17.07 – 06.08.2016 r.), w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu (dwa turnusy w terminach: I turnus: 07.07 – 27.07.2016 r., II turnus: 28.07 – 17.08.2016 r.)
  • na turnusach dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju (dwa turnusy w terminach: I turnus: 19.07 – 08.08.2016 r., II turnus: 10.08 – 30.08.2016 r.), w Centrum Rehabilitacji Rolników „Granit” w Szklarskiej Porębie (jeden turnus w terminie 11.07 – 31.07.2016 r.), w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka” w Świnoujściu (jeden turnus w terminie 11.08 – 31.08.2016 r.)

Szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z bezpłatnych turnusów udzielają pracownicy Oddziałów Regionalnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wydziału Rehabilitacji.

Wzory wniosków, jakie należy składać w Oddziałach Regionalnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej KRUS –  kliknij tutaj 

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/zglos-swoje-dziecko-na-turnus-rehabilitacyjny/