Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Zatwierdzono taryfy za wodę i ścieki

17 czerwca 2022, godz. 16:50 (Aktualizacja: 15 czerwca 2022, godz. 14:51)

Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o. informuje, że 25 maja 2022 decyzją BI.RZT.70.12.2022  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ełk na okres trzech lat.  Taryfa, która została ogłoszona na BIP Wody Polskie 12 czerwca 2022 r. wchodzi w życie 19 czerwca 2022r.

Wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w  wodę:

Taryfowa grupa odbiorców i usług

Rodzaj cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Grupa 1
Wszyscy odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno- bytowe rozliczani wg wskazań wodomierza głównego
Cena dostarczonej wody  (zł/mᵌ) 5,01 5,04 5,07
Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 7,17 7,17 7,17
Grupa 2
Wszyscy odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno- bytowe rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody
Cena dostarczonej wody  (zł/mᵌ) 5,01 5,04 5,07
Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 6,05 6,05 6,05
Grupa 3
Wszyscy odbiorcy usług – lokale w budynkach wielolokalowych pobierających wodę na cele socjalno- bytowe rozliczanych na podstawie umowy z osobą korzystającą z lokalu wg wskazań wodomierza
Cena dostarczonej wody  (zł/mᵌ) 5,01 5,04 5,07
Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 4,50 4,50 4,50
Grupa 4
Grupy taryfowe dla poboru wody dla celów określonych w art. 22 u.z.z.w
(na cele Ppoż)
Cena dostarczonej wody  (zł/mᵌ) 5,01 5,04 5,07
Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 6,00 6,00 6,00

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki:

Taryfowa grupa odbiorców Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto)
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Grupa 1 Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/mᵌ) 17,56 17,59 17,61

Dopłata do 1m3 odprowadzanych ścieków zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XXVIII/173/2020 z dnia 18 maja 2020r. Wysokość dopłaty za 1m3 odprowadzanych ścieków: 4,10 zł netto. Do kwoty netto należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8%.

image_pdfimage_print

Piknik Kijewo Kino w Gminie Ełk CEEB Punkt przeciw przemocy Informacje dla uchodźców wojennych Załatw przez podatki.gov.pl Wsparcie rodzin 50plus Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019