Zakończyła się budowa chodników w Siedliskach i Woszczelach


W Woszczelach i Siedliskach zrealiowano zadania w ramach „Programu budowy chodników przy drogach wojewódzkich”. Dzięki dobrej współpracy Wójta Gminy Ełk Tomasza Osewskiego z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem, Urzędu Gminy Ełk z Urzędem Marszałkowskim i Zarządem Dróg Wojewódzkich, zakończył się remont chodników w Siedliskach i Woszczelach.

W Siedliskach naprawiono odcinek o długości ponad 1,6 km, z kolei w Woszczelach ponad 1,7 km.

– Koszt budowy i remontu chodników pokryły w równym stopniu Urząd Gminy Ełk i Zarząd Dróg Wojewódzkich – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk.
Wójt Tomasz Osewski wziął udział w odbiorze technicznym ciągów pieszych.

W Siedliskach:

W Woszczelach:

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/zakonczyla-sie-budowa-chodnikow-w-siedliskach-i-woszczelach/