Wyraz troski o seniora


Dom Pomocy Społecznej „Misericordia”, który prowadzi w Ełku Caritas Diecezji Ełckiej został rozbudowany o Centrum Senioralne i kaplicę. Dziś ten dom i kaplicę poświęcił oraz konsekrował ołtarz ks. bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. Przewodniczył on również uroczystej Mszy św., natomiast homilię wygłosił ks. bp Leon Dubrawski, biskup kamieńsko-podolski.

– Dzięki zaangażowaniu ks. Dariusza Kruczyńskiego, dyrektora Caritas Diecezji Ełckiej i współpracowników, wysiłkom i ciężkiej pracy, budowa nowej, wspaniałej inwestycji stała się rzeczywistością – powiedział Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Pragnę szczerze pogratulować tej cennej inicjatywy, która jest wyrazem zainteresowania i troski o polskiego seniora.

Dekret ustanowienia kaplicy w DPS „Misericordia” i nadania wezwania Miłosierdzia Bożego odczytał ks. dr Jacek Uchan, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Ełckiej Kurii Diecezjalnej. Uhonorowaniem pracy i poświęcenia ludziom ubogim i starszym, było nadanie godności Kanonika Gremialnego Ełckiej Kapituły Katedralnej ks. dyrektorowi Dariuszowi Kruczyńskiemu.

W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni pensjonariusze wraz z personelem medycznym DPS, parlamentarzyści, władze samorządowe, licznie zgromadzeni kapłani oraz zaproszeni goście. Uświetnieniem uroczystości był recital Rafała Brzozowskiego.

Fot. Ks. Krzysztof Zubrzycki/Martyria

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/wyraz-troski-o-seniora/