Wydziały UG


Wydział Organizacyjny

Wydział Finansowy

Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Wydział Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych

Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

 

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/wydzialy-ug/