Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Wkrótce przetarg na sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich

14 lipca 2022, godz. 13:02

W ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – GRANTY PPGR” Gmina Ełk zakupi 263 sztuk sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi oraz oprogramowaniem umożliwiającym pracę zdalną dla dzieci i młodzieży. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

– Przypomnę, że celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i internetu – mówi Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Przygotowujemy się właśnie do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie dostawcy sprzętu komputerowego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Po dopełnieniu przetargowych formalności, przeprowadzeniu postępowania i dostawie sprzętu, pracownik Urzędu Gminy Ełk będzie kontaktować się z wnioskodawcami, w celu podpisania umowy darowizny oraz ustalenia sposobu przekazania sprzętu komputerowego.

– Prosimy o śledzenie informacji na temat programu Granty PPGR na stronie internetowej Gminy Ełk – dodaje Wójt Tomasz Osewski.

Kwota dofinansowania zgodnie z umową nr 1219/2022 o powierzenie grantu wynosi 772.970,00 złotych, tyle co całkowita wartość projektu. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 5.1. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”, Oś priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”.

image_pdfimage_print

PPGR Załatw przez podatki.gov.pl Punkt przeciw przemocy oTU UZALEŻNIONYM monit 50plus Informacje dla uchodźców wojennych Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP