Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Wizyta studyjna nauczycieli z Gminy Ełk w Varenie

28 października 2021, godz. 11:29 (Aktualizacja: 28 października 2021, godz. 11:36)

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci” dotyczącego walki z nadwagą i otyłością wśród mieszkańców Gminy Ełk i Rejonu Varena na Litwie w ostatnich dniach odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli naszego grona pedagogicznego oraz Urzędu Gminy w szkołach litewskich.

Wizytujący mieli okazję zobaczyć jak w warunkach pandemicznych funkcjonują szkoły na Litwie, z jakimi problemami borykają się pedagodzy po drugiej stronie granicy i jak sobie z nimi radzą.

– Dziękujemy naszym partnerom litewskim za zaproszenie i serdeczne przyjęcie, mamy nadzieję, że wkrótce przedstawiciele Vareny odwiedzą naszą gminę – mówi Agnieszka Łempicka, inspektor ds. koordynacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w Urzędzie Gminy Ełk. – Odwiedziliśmy zarówno szkoły duże, w których liczba uczniów przekracza 500, jak i mniejsze, gdzie uczy się ok. 100 uczniów.

Wszystkie szkoły kładą szczególny nacisk na aktywność fizyczną podopiecznych i realizują szereg projektów z tym związanych. Jest to ważne szczególnie po powrocie dzieci do szkół po nauce w trybie on-line.

– Problemy z nadwagą i brakiem aktywności ruchowej dotykają dzieci zarówno u nas, jak i u naszych litewskich partnerów – dodaje Agnieszka Łempicka. – W jednej ze szkół dzieci obowiązkowo chodzą na dwie dodatkowe godziny zajęć sportowych w tygodniu i mogą wybrać jaką aktywność fizyczną chcą wykonywać. Mogą to być gry zespołowe lub zupełnie indywidualne zajęcia.

Prawie wszystkie szkoły realizują projekty zwane „Młodzi Żołnierze”, które zachęcają do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. W ramach tych projektów dzieci w strojach wojskowych uczestniczą cały dzień w zajęciach na terenach leśnych. W jednej ze szkół prowadzone są zajęcia taneczne, jako jeden z obowiązkowych przedmiotów, za który uczniowie otrzymują oceny.

Kilka szkół posiada rozbudowaną infrastrukturę sportową, ale podobnie jak w naszych szkołach są jeszcze niezaspokojone potrzeby w tym zakresie. Dlatego też Gmina Ełk chętnie przystępuje do projektów partnerskich, których efektem jest budowa infrastruktury lub zakup wyposażenia, które posłużą naszym najmłodszym mieszkańcom.

Projekt „Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

image_pdfimage_print

Siedliska – kino Chełchy – potańcówka PPGR Punkt przeciw przemocy Załatw przez podatki.gov.pl Wsparcie rodzin 50plus Informacje dla uchodźców wojennych Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019