Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Weź udział w projekcie „Zdrowe sąsiedztwo – integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie” – czekamy na zgłoszenia do 17 lutego

14 lutego 2017, godz. 19:43 (Aktualizacja: 10 marca 2017, godz. 10:35)

Wójt Gminy Ełk zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji i innych inicjatyw obywatelskich do współpracy przy realizacji projektu „Zdrowe sąsiedztwo – integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Współpracy Interreg Litwa-Polska 2014-2020. Projekt ten realizowany jest przez Gminę Ełk w partnerstwie z Samorządem Varena z Litwy oraz Gminą Suwałki. Poszukujemy osób zaangażowanych w promocję sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, edukację profilaktyki sportowej, organizację zajęć, wyjazdów, zawodów popularyzujących aktywność fizyczną wśród mieszkańców Gminy Ełk.

Celem projektu jest rozwiązywanie problemu społecznego związanego z dostępem oraz jakością usług socjalnych i zdrowotnych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w gminach: Ełk, Varena, Suwałki, poprzez integrację społeczności lokalnej z osobami wymagającymi specjalnego traktowania ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Wspólne warsztaty upowszechnią aktywny tryb życia, przybliżą problemy wieku starczego, przełamią bariery wstydu, lęku pomiędzy społecznością a osobami chorymi i ich rodzinami. Organizacje pozarządowe zaangażowane będą we współpracę transgraniczną promującą aktywność intelektualną, społeczną i fizyczną, tworzenie warunków dla zdrowego starzenia się. Główne działania: rajd pieszy, rowerowy, spływ kajakowy, cykl warsztatów, festiwale promujące aktywny tryb życia jako sposób walki z chorobami starczymi, opracowanie metodyki dla osób starszych, konferencja końcowa na temat starzejącego się społeczeństwa. Grupa docelowa: 3 społeczności – Gminy Ełk, Rejonu Varena, Gmina Suwałki. Grupa docelowa projektu otrzyma długoterminową korzyść z projektu – infrastrukturę zewnętrznych przestrzeni aktywności fizycznej oraz sprzęt wewnątrz o podobnych funkcjach jak ten na zewnątrz: siłownie na powietrzu, sprzęt do fizjoterapii oraz ogólnodostępna metodyka dla osób w podeszłym wieku. Realizacja programu przyczyni się do integracji społeczności przygranicznej poprzez zdrowy, aktywny tryb życia.

Włączenie się organizacji pozarządowych w realizację projektu umożliwi realne podejście do problemów seniorów, gdyż na co dzień spotykają się z ludźmi starszymi, niepełnosprawnymi i ich potrzebami. Wiedza ich przedstawicieli i doświadczenie pomoże w doborze odpowiednich metod realizacji założeń. Wspólnymi siłami zorganizowane zostaną wydarzenia promujące aktywny tryb życia, przybliżony zostanie problem starzejącego się społeczeństwa.

Już 21 lutego 2017 roku planowane jest pierwsze działanie realizujące projekt „Opracowanie metodologii” – program ćwiczeń przeciwdziałających chorobom podeszłego wieku. Spotkanie odbędzie się w mieście Varena (Litwa), będą w nim uczestniczyli przedstawiciele NGO, trenerzy sportowi oraz specjaliści medycyny sportowej. Wspólnie przedyskutowany zostanie problem braku aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych.

Serdecznie zapraszamy do udziału we wspólnym wydarzeniu. Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w wyjeździe drogą mailową na adres m.lipińska@elk.gmina.pl do 17 lutego 2017 roku.

 

image_pdfimage_print

50plus Klub Senior+ Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Ełcki Bocian 2019 Zbadaj swój kręgosłup! Certyfikat dla Gminy Ełk 3maja zgłoś awarię