Warsztaty biznesowe „Mosty biznesu” w Gminie Ełk


Gmina Ełk zakończyła kolejny etap realizacji projektu pn. „Mosty biznesowe – odważ się zrobić pierwszy krok”, na który Gmina Ełk pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. Jest to etap związany ze szkoleniami lokalnej społeczności w zakresie przedsiębiorczości.

Po szkoleniach, które odbyły się w szkołach na terenie naszej Gminy oraz w Centrum Kultury w Stradunach, przyszła kolej na szkolenia biznesowe w ramach obozów kreatywnych „Mosty biznesu” dla dzieci w wieku 12-15 lat i osób 50+. Obóz dla dzieci odbył się w Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich w ostatnich dniach czerwca. Wzięli w nich udział uczniowie Szkoły w Mrozach oraz goście z Litwy, uczniowie gimnazjów z rejonu Vareny. Obóz dla osób w wieku 50+ odbył się w Bibliotece Publicznej w Nowej Wsi Ełckiej w ostatnich dniach lipca. Uczestniczyli w nich goście z Litwy, studenci Uniwersytetu III Wieku z Vareny oraz seniorzy z Nowej Wsi Ełckiej. Uczestnictwo w obozach pozwoliło młodzieży i seniorom poznać zasady tworzenia biznesplanu oraz stworzyć pomysły na tzw. small biznes.

– Kolejnym etapem projektu będzie wizyta grupy z Polski na Litwie na warsztatach podsumowujących przebieg szkoleń lokalnych i obozów biznesowych oraz stworzenie rekomendacji do autorskich programów do nauki przedsiębiorczości przygotowanych przez partnerów z Litwy – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk.

Ważnym aspektem projektu jest utworzenie Centrum Przedsiębiorczości w Chojniaku. Budowa Centrum została już zakończona, trwają jeszcze dostawy wyposażenia do Chojniaka. Przed nami, jesienią wielkie otwarcie.

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/warsztaty-biznesowe-mosty-biznesu-w-gminie-elk/