nr konta bankowego


 

Gmina Ełk, ul. T. Kosciuszki 28A, 19-300 Ełk

Rachunek bankowy nr 76 1240 5745 1111 0010 4463 1674

w Banku PEKAO SA o/Ełk

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/urzad-gminy-elk/nr-konta-bankowego/