Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Trzy szkoły z Gminy Ełk będą zmodernizowane

7 maja 2021, godz. 9:43

Nowy rok szkolny 2021/2022 uczniowie trzech szkół gminnych powinni rozpocząć w zmodernizowanych budynkach. Mowa o placówkach w Nowej Wsi Ełckiej, Woszczelach i Mrozach Wielkich, w których latem będą prowadzone roboty budowlane. Termomodernizacja trzech obiektów będzie możliwa dzięki pozyskaniu na ten cel środków z Unii Europejskiej.

– Obecnie nie znamy jeszcze konkretnej wartości trzech inwestycji, bo to okaże się po rozstrzygnięciu przetargu, prawdopodobnie jeszcze w maju, ale już dziś mogę powiedzieć, że roboty budowlane zostaną wykonane dzięki środkom unijnym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – mówi Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ełk”. realizowany jest bowiem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Gmina Ełk na oferty termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej, Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach oraz docieplenia i robót remontowych przy budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich oczekuje do 20 maja 2021 roku.

– W Nowej Wsi Ełckiej zaplanowaliśmy termomodernizację, czyli docieplenie ścian, stropów, wymianę rynien, rur, instalacji odgromowej, stolarki drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, a także remont konstrukcji dachu i pokrycia dachowego – informuje Wójt Tomasz Osewski.

Roboty budowlane w Woszczelach będą dotyczyły m.in. robót ziemnych, izolacji fundamentów, wymiany rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, docieplenia dachu, ścian i stropów. Przewidziana jest także modernizacja kotłowni.

Docieplenie ścian, dachu i poddasza przewidywane są w Mrozach Wielkich. Roboty budowlane obejmą m.in. stolarkę, obróbki blacharskie, remont kotłowni, instalację elektryczną i centralnego ogrzewania. We wszystkich trzech placówkach prace mają zakończyć się do końca września 2021 roku.

image_pdfimage_print

NSLiM2021 Załatw przez podatki.gov.pl Wsparcie rodzin Dowóz na szczepienia 50plus Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Certyfikat dla Gminy Ełk Ełcki Bocian 2019