Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Trwa procedura przetargowa na sprzęt komputerowy

14 października 2022, godz. 7:16 (Aktualizacja: 14 października 2022, godz. 13:22)

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” Urząd Gminy w Ełku informuje, że został ogłoszony przetarg na zakup 205 laptopów, 44 komputerów stacjonarnych i 14 tabletów. Termin składania ofert przez potencjalnych wykonawców minął 12 października 2022 r., zaś aktualnie trwa procedura wyboru wykonawcy, a planowany termin podpisania umowy z wybranym oferentem to koniec października 2022. Zgodnie z procedurą przetargową wykonawca będzie miał 25 dni od podpisania umowy na dostarczenie sprzętu do Urzędu Gminy Ełk. W praktyce oznacza to, że przekazanie sprzętu komputerowego nastąpi na przełomie listopada/grudnia 2022 r. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Ważne informacje dot. konkursu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”:
1. Informujemy, że sprzęt komputerowy może odebrać tylko osoba składająca oświadczenie, tj. rodzic/opiekun prawny lub uczeń pełnoletni. W sytuacji, kiedy nie jest to możliwe (wyjazd za granicę lub inne zdarzenie losowe) prosimy o powiadomienie o tym fakcie pracownika Urzędu Gminy pod nr telefonu: 876194527.
2. W przypadku, kiedy dziecko, na które oświadczenie składał rodzic/opiekun prawny osiągnęło pełnoletność, niezbędne będzie złożenie załącznika nr 8 wraz z klauzulą RODO. Umowa darowizny zostanie zawarta z uczniem pełnoletnim. Załącznik nr 8 można pobrać poniżej.
3. Zgodnie z zapisami umowy o powierzenie grantu gmina zobowiązana jest do utrzymania oraz monitorowania efektów Projektu przez okres 2 lat od zakończenia Projektu, wobec powyższego proszę o zapoznanie się z opracowaną przez Gminę Ełk procedurą monitorowania utrzymania efektów Projektu grantowego. Procedura załączona do artykułu.
4. Zgodnie z zapisami procedury monitorowania utrzymania efektów projektu rodzic/opiekun prawny bądź uczeń pełnoletni zobowiązany jest przez 2 kolejne lata do składania w okresach co 6 miesięcy. Oświadczeń o użytkowaniu sprzętu zgodnie z przeznaczeniem. Wzór oświadczenia poniżej.
5. W umowach darowizny mamy obowiązek wpisania danych z aktualnego dowodu osobistego (seria i numer) rodzica/opiekuna prawnego obdarowanego dziecka bądź ucznia pełnoletniego. Prosimy, aby sprawdzili Państwo termin ważności swoich dokumentów tożsamości. Niezbędny będzie także nr PESEL dziecka.
Dalsze informacje będą przekazywane na bieżąco. Warto też śledzić stronę internetową Gminy Ełk. W razie pytań i wątpliwości należy kontaktować się z Kamilą Sobolewską, tel. 87 619 45 27.

Kwota dofinansowania zgodnie z umową nr 1219/2022 o powierzenie grantu wynosi 772.970,00 złotych, tyle co całkowita wartość projektu. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 5.1. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”, Oś priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”.

Załącznik nr 8
Procedura
Wzór oświadczenia
Klauzula informacyjna

image_pdfimage_print

PPGR Załatw przez podatki.gov.pl Punkt przeciw przemocy oTU UZALEŻNIONYM monit 50plus Informacje dla uchodźców wojennych Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP