Szukali rozwiązań dla systemu gospodarki odpadami


Pojazdy do branży komunalnej, innowacyjna platforma internetowa i najnowsze modele rozdrabniaczy przemysłowych dla branży gospodarki odpadami, urządzenia wykorzystujące sztuczną inteligencję do recyklingu, inteligentny kosz na śmieci – to tylko część nowoczesnych rozwiązań zaprezentowanych podczas 23. edycji Targów Ekotech w Targach Kielce. To tam odbyło się także ogólnopolskie spotkanie wójtów i burmistrzów „Racjonalizacja gospodarki odpadami i zaopatrzenia w energię w gminach”, które przygotował wiązek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. W wydarzeniu aktywnie uczestniczył Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk.

– Wiemy, jak dużym tematem do ogarnięcia przez wszystkie samorządy w naszym kraju jest sprawa gospodarki odpadami – mówi Wójt Tomasz Osewski. – Szukamy metod optymalizacji systemów zbiórki, gromadzenia, transportu i zagospodarowania odpadów. Debatujemy nad wskazaniem odpowiednich strategii samorządom, aby zmniejszać koszty i zwiększać efektywność związaną z gospodarowaniem odpadami.

Obok konferencji i debaty odbyło się szereg wydarzeń towarzyszących skierowanych do przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji non-profit oraz wszystkich osób zainteresowanych kwestiami ochrony środowiska i gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/szukali-rozwiazan-dla-systemu-gospodarki-odpadami/