Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Strategia Ełku i Gminy Ełk trafiła do konsultacji społecznych

9 lipca 2021, godz. 11:36

Gmina Miasto Ełk i Gmina Ełk przygotowały projekt strategii rozwoju ponadlokalnego pn. Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do 2030 roku. Niebawem rozpocznie się proces konsultacji społecznych tego dokumentu. Będą one trwały od 19 lipca do 23 sierpnia 2021 roku.

Z projektem strategii można zapoznać się poniżej.  Konsultacje społeczne dotyczą Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku, obejmującego Gminę Miasto Ełk i Gminę Ełk, zatem zapraszamy do udziału w nich mieszkańców obu gmin, sąsiednich gmin i ich związków, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych  oraz regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W konsultacji społecznych można skorzystać z formularza konsultacyjnego, który udostępniamy poniżej. Zachęcamy do przekazania opinii pocztą tradycyjną lub osobiście za pomocą tego formularza wraz z klauzulą przetwarzania danych, w czasie trwania konsultacji, na adres Biura Związku ZIT MOF Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk.

Opinię można również wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail zit@um.elk.pl lub przekazać bezpośrednio podczas dyżurów Biura Związku ZIT MOF Ełk w czasie trwania konsultacji w godz. 8.00-15.00, w lokalu nr 12 przy ul. Małeckich 3, 19-300 Ełk.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Patrycja Łapińska, Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, tel. 87 73 26 184, e-mail: p.lapinska@um.elk.pl.

Projekt Strategii Rozwoju Subregionalnego Ełk do 2030 roku

Formularz konsultacyjny

image_pdfimage_print

Siedliska – kino Chełchy – potańcówka PPGR Punkt przeciw przemocy Załatw przez podatki.gov.pl Wsparcie rodzin 50plus Informacje dla uchodźców wojennych Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019