Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Sprzedajesz alkohol? Pamiętaj o opłacie i oświadczeniu

5 stycznia 2021, godz. 14:03

Informujemy, że przedsiębiorcy prowadzący w 2020 roku sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są złożyć do 31 stycznia 2021 roku pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w 2020 roku, zgodnie z art.111 ust. 4 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019r. poz. 2277, ze zm.).

W oświadczeniu należny podać wartość sprzedaży napojów alkoholowych, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego:
• do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
• powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
• powyżej 18% zawartości alkoholu.

Przy obliczaniu opłaty proszę zwrócić uwagę na końcowy termin ważności posiadanych zezwoleń. Jeżeli termin ważności zezwolenia upływa w 2021 roku przedsiębiorcy wnoszą opłatę jednorazowo w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Natomiast przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2021 rok mogą wnosić opłatę jednorazowo za cały rok korzystania z zezwolenia w terminie do 31 stycznia 2021 roku lub w trzech równych ratach w terminach do: 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2021 roku.

Wszelkie płatności dokonywane są tylko przelewem na konto Urzędu Gminy Ełk: 76 1240 5745 1111 0010 4463 1674.

Oświadczenia powinny być podpisane czytelnie przez przedsiębiorcę lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo (opłata za pełnomocnictwo 17 zł).
Oświadczenie można złożyć:
• osobiście, po wcześniejszym umówieniu się na wizytę w urzędzie na konkretny dzień i godzinę pod numerem tel. 87 619 45 40,
• za pośrednictwem poczty,
• wrzucając do urny stojącej przy wejściu do urzędu.

Oświadczenie – pobierz (kliknij tutaj).

image_pdfimage_print

Dla cudzoziemców 50plus Klub Senior+ Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Ełcki Bocian 2019 Certyfikat dla Gminy Ełk 3maja zgłoś awarię