Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Sprawdź legalność wodomierza podlicznika

31 marca 2021, godz. 7:30 (Aktualizacja: 1 kwietnia 2021, godz. 10:54)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje obowiązek legalizacji wszystkich wodomierzy – ważność cechy legalizacyjnej wodomierza wynosi 5 lat licząc od daty produkcji umieszczonej na obudowie liczydła wodomierza (rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 22 marca 2019 w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych – Dz. U. 2019 poz. 759 z późn. zm.).

W związku z tym każdy odbiorca posiadający wodomierz – podlicznik, którego cecha legalizacyjna wygasa w roku 2021 lub wygasła w latach ubiegłych, zobowiązany jest do jego wymiany lub legalizacji na własny koszt do końca roku 2021.
Informacja o stanie wodomierza podlicznika winna być podawana przez usługobiorców od 15 do 25 dnia każdego miesiąca. Zgłoszenia aktualnego stanu wodomierza podlicznika można dokonać osobiście w biurze Zakładu Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o., ul. Suwalska 84, III piętro, pokój nr 2; telefonicznie/sms-owo – 537 133 301 lub wysłać na e-mail: sekretariat@zug.elk.pl.

Brak regularności w podawaniu stanu wodomierzy podliczników nie będzie podstawą do wystawienia faktury korygującej w bieżącym okresie rozliczeniowym. Tym samym zużycia wodomierzy podliczników nieuwzględnione w danym miesiącu zostaną rozliczone w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.
ZUG Gmina Ełk Sp. z. o.o. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w dowolnym momencie stanu wodomierza podlicznika oraz sposobu wykorzystania wody zliczanej przez wodomierz podlicznik – przez upoważnionych pracowników spółki.

image_pdfimage_print

Załatw przez podatki.gov.pl NSLiM2021 Wsparcie rodzin Dowóz na szczepienia Szczepimy się! 50plus Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Certyfikat dla Gminy Ełk