Ruszą remonty sal sportowych w Chełchach i Woszczelach


Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski podpisał umowy na realizacje remontów sal sportowych, które funkcjonują przy dwóch szkołach w Gminie Ełk. Chodzi o Szkołę Podstawową im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chełchach oraz Szkołę Podstawową im. Jana Twardowskiego w Woszczelach.

Prace remontowe w obu placówkach oświatowych, które będą możliwe dzięki realizacji unijnego projektu „Aktywne dzieci = Zdrowie dzieci” przeprowadzi wyłoniona w przetargu olecka firma Global-Build Hubert Kozłowski.

Za kwotę ponad 231 tysięcy złotych w sali sportowej w szkole w Chełchach wymieniona będzie sportowa wykładzina, ponadto zaplanowano malowanie ścian, montaż jednostki chłodniczej dostosowanej do kubatury, remont pomieszczeń sanitarnych oraz szatni.

Podłoga będzie nowa także w sali gimnastycznej w szkole w Woszczelach. Tu również przewidziano malowanie ścian, remont pomieszczenia na sprzęt sportowy, montaż siatek przeciwuderzeniowych w oknach, ponadto wymianę tablic do koszykówki oraz opraw świetlnych z osłonami. Prace w tej szkole pochłoną blisko 32 tysiące złotych.

Remont w placówkach w Chełchach i Woszczelach potrwa maksymalnie dwa miesiące. Zadanie realizowane jest dzięki realizacji projektu „Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/rusza-remonty-sal-sportowych-w-chelchach-i-woszczelach/