Rusza Klub Senior+ w Gminie Ełk!


Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski zaprasza mieszkańców Gminy Ełk w wieku powyżej 60 roku życia do zapisania się do utworzonego w Kałęczynach Klubu Senior+.

– Rekrutacja uczestników rozpoczęła się 1 stycznia 2020 roku – informuje Wójt Tomasz Osewski. – Klub będzie dysponował dwudziestoma miejscami dla seniorów. Aby zadeklarować chęć uczestnictwa należy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie Klubu Senior+, czyli pod adresem Kałęczyny 10a oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Ełk w pokoju nr 24, przy ul. Tadeusza Kościuszki 28a w Ełku.

– Klub Senior+ będzie dostępny w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-19.00 – dodaje Tomasz Osewski.

W ramach funkcjonowania Klubu Senior+ prowadzone będą zajęcia ruchowe dla uczestników zgodnie z ich potrzebami. Będą prowadzone różnego rodzaju warsztaty, które uatrakcyjnią formę spędzania czasu wolnego. Zgodnie z założonymi potrzebami seniorów ustalony zostanie harmonogram zajęć i spotkań.

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/rusza-klub-senior-w-gminie-elk/