Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, kultury oraz ratownictwa i ochrony ludności


Informujemy, że 15 czerwca został rozstrzygnięty  konkurs ofert w zakresie: wspieranie   i upowszechnianie kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2016 roku oraz wysokość przyznanych środków publicznych. 

Zapoznaj się z treścią ogłoszenia – kliknij tutaj

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/rozstrzygnieto-konkurs-w-zakresie-wspieranie-i-upowszechnianie-kultury-fizycznej-kultury-oraz-ratownictwa-i-ochrony-ludnosci/