Rolniku, pamiętaj o spisie zwierząt!


Przypominamy, że posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) jest zobowiązany do dokonania spisu zwierząt, przebywających w siedzibie stada, co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż 31 grudnia.

Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne posiadacz zwierząt przekazuje kierownikowi Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia dokonania spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

Niedopełnienie powyższego obowiązku zagrożone jest karą grzywny.

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/rolniku-pamietaj-o-spisie-zwierzat/