Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Radni uchwalili stawki podatkowe na 2023 rok

15 listopada 2022, godz. 11:11 (Aktualizacja: 18 listopada 2022, godz. 13:24)

Radni Gminy Ełk podczas 65 sesji uchwalili stawki opłat i podatków, które będą obowiązywały w 2023 roku. W 2023 roku stawka podatku od nieruchomości w przypadku budynków mieszkalnych będzie wynosiła 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, zaś obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej– 27,00 zł od 1 m2 (w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m2, zaś związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 5,87 zł od 1 m2.

Jeśli zaś chodzi o podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, to bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków stawka będzie wynosiła 1,10 zł od 1 m2 powierzchni. Ale są wyjątki. Podatek od gruntów lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zajętych pod instalacje farm fotowoltaicznych, służących do przetwarzania energii słonecznej w energię elektryczną będzie wynosił 0,70 zł od 1 m2, pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha, a pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni.

Niższe w Gminie Ełk niż chociażby w sąsiednim samorządzie miejskim będą obowiązywały stawki podatków od środków transportu. Np. za samochody ciężarowe do 5,5 tony stawka w 2023 roku wyniesie 199,00 zł (w mieście Ełku za obecny rok stawka wynosi 494,00 zł), zaś o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 15 ton w 2023 roku trzeba będzie zapłacić 1.290,78 zł, a w mieście Ełku w 2022 roku obowiązywała stawka 2.240,00 zł.

– W wielu przypadkach mamy w naszej gminie stawki na minimalnym, dopuszczonym przez prawo poziomie – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Od dawna jestem zwolennikiem jak najniższych stawek opłat lokalnych i podatków. Cieszę się, że podobne zdanie mają radni naszej pięknej gminy i kieszenie mieszkańców obciążane są jak najmniej się da.

Rada Gminy Ełk na wniosek Wójta Tomasza Osewskiego uchwaliła obniżoną cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, z kwoty 74,05 zł za 1 dt do kwoty 52,00 zł za 1 dt. Radni zmienili także uchwałę w sprawie opłaty miejscowej. Od 1 stycznia 2023 r. opłata będzie wynosił 2,80 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

image_pdfimage_print

Załatw przez podatki.gov.pl 50plus Rozmawiaj i reaguj Informacje dla uchodźców wojennych oTU UZALEŻNIONYM Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Certyfikat dla Gminy Ełk Ełcki Bocian 2019