Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Punkty odbioru odpadów z domków letniskowych ustawiono w 39 miejscowościach na terenie Gminy Ełk

8 lutego 2017, godz. 11:26

Gmina Ełk porządkuje gospodarkę odpadami. W oparciu o „Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” Radni Gminy Ełk podjęli decyzję o włączeniu nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe do Gminnego Systemu Gospodarki Odpadami. Oznacza to, że właściciele wspomnianych nieruchomości, w zamian za odbiór odpadów, od 1 stycznia 2017 roku zobowiązani są do wniesienia raz w roku rocznej, ryczałtowej opłaty za śmieci.

Za odpady zbierane w sposób selektywny, czyli segregowane na suche i mokre, właściciele są zobowiązani wnosić opłatę w wysokości  195 zł rocznie. Natomiast za odpady zbierane w sposób nieselektywny, czyli zmieszany, właściciele domków letniskowych i działek rekreacyjno-wypoczynkowych będą płacić rocznie 244 zł.

Śmieci ze wspomnianych nieruchomości odbierane będą z tzw. „gniazd”, czyli punktów wyznaczonych na terenie Gminy Ełk. W 39 miejscowościach ustawiono już kontenery i pojemniki na śmieci. Wykaz punktów odbioru odpadów w załączniku poniżej.

Zapoznaj się z listą punktów odbioru odpadów – kliknij tutaj

Dodatkowe informacje

Wszelkie wątpliwości i zapytania w powyższej sprawie, można zgłaszać osobiście, listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną pod podane dane kontaktowe: tel. 087 619 45-00, fax. 087 619- 45-01, e-mail: ug@elk.gmina.pl.

 

image_pdfimage_print

NSLiM2021 Załatw przez podatki.gov.pl Wsparcie rodzin 50plus Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Certyfikat dla Gminy Ełk Ełcki Bocian 2019 zgłoś awarię