Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

PRZYPOMINAMY – 15 lutego mija termin składania wniosku o dofinansowanie na usunięcie azbestu

6 lutego 2017, godz. 11:40 (Aktualizacja: 6 lutego 2017, godz. 11:42)

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” informuje, że mieszkańcy Gminy Ełk mogą ubiegać się o dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest w ramach programu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” przez WFOŚiGW w Olsztynie.

Przedsięwzięcie finansowane będzie w 85 proc. ze środków WFOŚiGW w Olsztynie. Obejmuje to: demontaż pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest; zebranie i zabezpieczenie odpadów zawierających azbest; transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

Do dofinansowania nie kwalifikują się natomiast koszty związane zzakupem i montażem nowych pokryć dachowych, wymianą elementów konstrukcyjnych dachu, wykonanie dokumentacji technicznej dla nieruchomości, dla których konieczne jest naruszenie elementów konstrukcyjnych dachu, kosztorysem przedsięwzięcia, pozostałe koszty nie przewidziane w harmonogramie prac.

 

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Ełk,

ul. Tadeusza Kościuszki 28A, 19-300 Ełk

Do wniosku należy dołączyć: 

  1. Kserokopie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;
  2. Wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego;
  3. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych ze Starostwa Powiatowego;
  4. Oświadczenie związane z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą
    w Ełku;
  5. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za przedłożenie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów.

 

Termin składania wniosków do 15 lutego 2017 roku

image_pdfimage_print

50plus Klub Senior+ Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Ełcki Bocian 2019 Zbadaj swój kręgosłup! Certyfikat dla Gminy Ełk 3maja Podatki gov pl