Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Przebudowa dróg Barany – Maleczewo, Małkinie – Woszczele i ulicy Olsztyńskiej dofinansowana przez rząd

5 września 2019, godz. 10:10

Systematycznie poprawia się stan dróg w Gminie Ełk. Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych latach będą przeprowadzone kolejne budowy i modernizacje dróg gminnych, powiatowych i krajowych w Gminie Ełk.

– Mamy bardzo ambitne plany rozbudowy infrastruktury drogowej i cieszę się, że udaje się nam pozyskiwać środki zewnętrzne na kolejne zadania – mówi Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Miło mi poinformować, że premier Mateusz Morawiecki zatwierdził trzy nasze inwestycje do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku. Zamierzamy wykonać w ciągu najbliższych dwóch lat drogi: Barany – Maleczewo, Małkinie – Woszczele i ulicę Olsztyńską w miejscowości Ełk – Osada.

Najwięcej środków zaplanowano na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w miejscowości Ełk Osada. Przewidywany koszt realizacji tego zadania to około 6,5 mln złotych, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 50% wartości inwestycji.

Zrealizowana nowa nawierzchnia ulicy Olsztyńskiej będzie miała długość prawie 1,5 km. Zakres rozbudowy obejmuje m.in. budowę ciągów pieszych (ponad 2,2 km) dróg dla rowerów (ok. 1,3 km), przystanków autobusowych (4 szt.), sieci oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej. Lokalizacja zjazdów oraz skrzyżowań została dostosowana do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

– Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości drogi gminnej dla środowiska oraz polepszy warunki bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców – dodaje Tomasz Osewski.
Nowa ulica Olsztyńska przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców przyległych terenów. Korzyści odczują też inni uczestnicy ruchu drogowego, bo ulica ta przejmie część ruchu z dróg gminnych, powiatowych i krajowych.

Za nieco ponad 5 mln złotych (z czego 2,5 mln złotych pochodzić będzie Funduszu Dróg Samorządowych) ma zostać przebudowana droga gminna Małkinie – Woszczele. Zamierzenie obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej nr 177011N o nawierzchni gruntowej oraz na odcinku ok. 150 m w samych Małkiniach o nawierzchni brukowcowej – o łącznej długości blisko 2 km. Planuje się budowę utwardzonej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej. Inwestycja obejmie także skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr DW 656.

Na liście zatwierdzonych do dofinansowania projektów znalazła się także przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany – Maleczewo. W zakresie planowanego przedsięwzięcia, na które zostanie wydane ok. 2,8 mln złotych (dofinansowanie ok. 1,4 mln złotych), jest modernizacja istniejącej drogi o nawierzchni gruntowo-żwirowej o długości około 1,8 km. Planuje się budowę utwardzonej drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej. Inwestycja obejmuje również skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1925N. Zakres prac obejmie m.in. roboty geodezyjne, ziemne i przygotowawcze, wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego pod powierzchnię drogi oraz nawierzchnię zjazdów indywidualnych i publicznych, skrzyżowań z drogami bocznymi, wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego, humusowanie skarp rowów.

image_pdfimage_print

Woszczele Punkt przeciw przemocy PomagamUkrainie Informacje dla uchodźców wojennych Ukraina Załatw przez podatki.gov.pl Wsparcie rodzin 50plus Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019