Promocja aktywnego stylu życia

Mieszkańcy Gminy Ełk na zaproszenie Wójta Tomasza Osewskiego wzięli udział w Transgranicznym Rajdzie Rowerowym, zorganizowanym w dniach 10-11 lipca 2017 r. w ramach projektu „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”, realizowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt … Czytaj dalej Promocja aktywnego stylu życia