Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Postępują prace przy rozbudowie ulicy Olsztyńskiej

23 lipca 2020, godz. 10:10

Dzięki dofinansowaniu z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych trwa rozbudowa ulicy Olsztyńskiej w sołectwie Ełk Osada. Przebudowa pochłonie ponad 5,6 mln złotych. Zrealizowana ulica Olsztyńska będzie miała długość około 1,5 km. Zakres rozbudowy obejmuje m.in. budowę ciągów pieszych (ponad 2,2 km) dróg dla rowerów (ok. 1,3 km), przystanków autobusowych (4 szt.), sieci oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej. Lokalizacja zjazdów oraz skrzyżowań została dostosowana do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Postęp prac przy przebudowie ulicy Olsztyńskiej obserwowali w ostatnim czasie Jarosław Gowin, prezes Porozumienia, jeden z liderów Zjednoczonej Prawicy oraz wicewojewoda warmińsko-mazurski Aleksander Socha.

– Wójt Osewski dba o zrównoważony rozwój Gminy Ełk i to widać gołym okiem – powiedział Jarosław Gowin. – Widać, że rozwój następuje w wielu obszarach i niemal w każdym miejscu tej gminy.

– Mieliśmy okazję zobaczyć wiele inwestycji w tej gminie i jesteśmy pod dużym wrażeniem, bo praktycznie wszędzie się coś buduje lub modernizuje – dodał Aleksander Socha, wicewojewoda warmińsko-mazurski, który pochwalił ambitne plany inwestycyjne, które przedstawił Wójt Tomasz Osewski.

– Mamy bardzo ambitne plany rozbudowy infrastruktury drogowej i cieszę się, że udaje się nam pozyskiwać środki zewnętrzne na kolejne zadania, a tutaj wypada mi podziękować rządowi, premierowi, wicepremierowi, wojewodzie, wicewojewodzie za wsparcie – stwierdził Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk.

Inwestycja polegająca na rozbudowie ulicy Olsztyńskiej ma być ukończona najpóźniej do końca kwietnia 2021 roku.

image_pdfimage_print

50plus Klub Senior+ Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Ełcki Bocian 2019 Zbadaj swój kręgosłup! Certyfikat dla Gminy Ełk 3maja zgłoś awarię