Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12,00 zł miesięcznie za osobę – odpady niesegregowane (zmieszane);

2. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9,50 zł miesięcznie za osobę – odpady zbierane w sposób selektywny.

3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 169,00 zł – odpady selektywne

4. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 338,00 zł – odpady nieselektywne (zmieszane)

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia