stawka podatku leśnego


Stawka podatku leśnego na 2017 rok wynosi 42,0222 zł za 1 ha fizyczny lasu.

UWAGA! Stawkę podatku leśnego ustalono na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016 r., poz. 996). Średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 191,01 zł za 1 m³.

 

stawka podatku leśnego na 2016 rok

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/podatki-i-oplaty-lokalne-ceny-i-stawki/stawka-podatku-lesnego/