Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Opieka wytchnieniowa w Gminie Ełk

22 marca 2023, godz. 8:21 (Aktualizacja: 30 marca 2023, godz. 7:20)

Rodziny, w których występuje niepełnosprawność codziennie podejmują wyzwania i trudności, a są one związane przede wszystkim z opieką nad osobą z niepełnosprawnością. Życie osób, które doświadczają niepełnosprawności bliskich jest niezwykle trudne. Ich poświęcenie i codzienną walkę można nazwać heroiczną i wycieńczającą, obciążającą cały system rodzinny. Bliscy organizują przebieg każdego dnia, począwszy od czynności higienicznych, życiowych, aż po terapię oraz edukację, a także konieczne zabiegi medyczne i rehabilitację.

Zasadne wydaje się zorganizowanie takiej pomocy, która pozwoli odciążyć bliskich od obowiązku generowanego przez poważną dysfunkcję. Takiej pomocy udzieli Gmina Ełk, która podpisała umowę z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

– Program ma zapewniać wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniamy wsparcie finansowe w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej, a w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Pomoc w postaci opieki wytchnieniowej będzie realizowana w Gminie Ełk w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Zakres usług będzie dopasowany do indywidualnych potrzeb zgłaszanych przez uczestników z uwzględnieniem ich stanu zdrowia i sytuacji życiowej. Zgodnie z programem limit godzin opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej będzie wynosił nie więcej niż 240 godzin. Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną, któremu przyznano pomoc w postaci usługi wytchnieniowej, nie będzie ponosił odpłatności za usługę przyznaną w ramach programu.

Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku do dnia 31 grudnia 2023 roku. Całkowita wartość programu to kwota 48.960,00 zł, w tym wsparcie finansowe z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wynosi 34.496,40 zł, a wkład własny Gminy 14.463,60 zł.

image_pdfimage_print

Załatw przez podatki.gov.pl 50plus Rozmawiaj i reaguj Informacje dla uchodźców wojennych oTU UZALEŻNIONYM Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Certyfikat dla Gminy Ełk Ełcki Bocian 2019