Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

One pokierują gminnymi szkołami

9 września 2021, godz. 10:18

Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski rozstrzygnął konkursy na dyrektorów dwóch placówek oświatowych w Gminie Ełk: Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej. Ponadto nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich.

W Stradunach szkołą pokieruje przez kolejne lata Kamila Hańczyc, która może pochwalić się wykształceniem wyższym magisterskim w zakresie filologii angielskiej. W Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach pracuje od 2008 roku, wcześniej zaś przez rok pracowała w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach. W ostatnim roku szkolnym (2020/21) pełniła już obowiązki dyrektora ZSS w Stradunach.

Przez wszystkie lata pracy w szkole Kamila Hańczyc zdobywała wiedzę i umiejętności przydatne do skutecznej pracy z uczniami, z ich rodzicami oraz do właściwej współpracy z nauczycielami. Udowodniła, że doskonale zna zasady zarządzania, metody i techniki skutecznego rozwiązywania problemów pedagogicznych, personalnych i ekonomicznych, rozumie potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz środowiska lokalnego.

– Szkoła jest miejscem, które nie tylko uczy, ale również wychowuje człowieka świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie – uważa Kamila Hańczyc.

30 lat w szkole w Nowej Wsi Ełckiej pracuje Katarzyna Niedźwiecka, która wygrała konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej, więc bardzo dobrze zna społeczność szkolną – uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną. W roku szkolnym 2020/2021 pełniła obowiązki dyrektora w tej samej szkole. Dyrektor z wykształcenia jest magistrem pedagogiki kulturalno-oświatowej, ponadto ukończyła studia podyplomowe z muzyki i plastyki.

– Kiedy zaczynałam pracę w Nowej Wsi, była tu ośmioklasowa szkoła podstawowa, która mieściła się w starym budynku – wspomina Katarzyna Niedźwiecka – Rozwój i rozbudowa placówki były równoległe do mojego rozwoju zawodowego. Przez ostatni trudny rok nauki w pandemii osiągnęłam bardzo wiele jako nauczyciel oraz dyrektor. Uczniowie zdobywali laury w konkursach artystycznych na szczeblach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. W ostatnim roku uczniowie klas ósmych poprawili wyniki na sprawdzianie zewnętrznym. Bardzo ważne dla mnie było również zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i komfortu psychicznego.

W Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich na stanowisku dyrektora Katarzynę Podbielską zastąpiła Małgorzata Wakuła, która jest dyplomowaną nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego.

– Pani Małgorzata Wakuła w szkole pracuje od 20 lat – informuje Wójt Tomasz Osewski. – Jest twórcza, aktywna, stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, rzetelnie realizuje powierzone jej zadania. Priorytetem w pracy Małgorzaty Wakuły jest wspieranie ucznia w jego rozwoju i zdobywaniu wiedzy. Jestem przekonany, że poradzi sobie z obowiązkami dyrektora placówki.

image_pdfimage_print

Załatw przez podatki.gov.pl Wsparcie rodzin 50plus Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Certyfikat dla Gminy Ełk Ełcki Bocian 2019 zgłoś awarię Klub Senior+