Ochrona danych osobowych - klauzule i kontakt


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) – kliknij tutaj

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) – kliknij tutaj

Klauzula informacyjna w postępowaniu administracyjnym – kliknij tutaj

Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego – kliknij tutaj

Klauzula informacyjna dot. karty dużej rodziny – kliknij tutaj

Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych – kliknij tutaj

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/ochrona-danych-osobowych-klauzule-i-kontakt/