O wzmocnieniu ełckiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego


Jest szansa na wzmocnienie ełckiej delegatury Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Mówili o tym na konferencji prasowej w Urzędzie Gminy Ełk były wicepremier Jarosław Gowin, wicewojewoda Aleksander Socha i Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk.

– Jeśli nie będzie możliwości przeniesienia delegatury w bardziej dogodne i dostępne miejsce, to wyremontujemy i unowocześnimy te pomieszczenia, które są zajmowane obecnie – powiedział wicewojewoda Aleksander Socha. – Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców subregionu ełckiego i ułatwić załatwianie spraw na tym szczeblu. Zwiększy się znaczenie placówki i podniesie to rangę tego regionu.

– W naszym społeczeństwie nie brakuje osób starszych, które nie radzą sobie świetnie w internecie i preferują bezpośrednie kontakty z urzędnikami, stąd nasze starania o wszelkie udogodnienia, także w tematach, które są załatwianie poza kompetencjami gminnymi – dodaje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk.

Poparcie dla działań, które będą zmierzały do wzmocnienia ełckiej delegatury UW wyraził Jarosław Gowin, prezes Porozumienia, które z Prawem i Sprawiedliwością i Solidarną Polską tworzy obóz rządzący w naszym kraju.

O sprawach związanych z delegaturą UW w Ełku oraz problemach samorządów lokalnych rozmawiano także na spotkaniu z przedstawicielami samorządów z tej części Mazur.

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/o-wzmocnieniu-elckiej-delegatury-urzedu-wojewodzkiego/