Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

O problemach hodowców bydła i producentów mleka

25 maja 2020, godz. 11:10

Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski spotkał się z Andrzejem Steckiewiczem, wiceprezydentem Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. W długiej rozmowie poruszono wiele tematów, przede wszystkim dotyczących polskich hodowców bydła mlecznego, w aspekcie pandemii koronawirusa i niesprzyjającej aury dla rolnictwa.

– Cieszę się, że mogłem przekazać panu prezydentowi te sprawy i te problemy, z którymi borykają się rolnicy i hodowcy z naszej gminy – mówi Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – A przypomnę, że Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie jest jedynym pełnoprawnym reprezentantem środowiska hodowców bydła i producentów mleka w Polsce. Pogratulowałem też z okazji 25-lecia, które w tym roku obchodzi federacja.

PFHBiPM została utworzona w 1995 roku na skutek oddolnego ruchu hodowców bydła i producentów mleka, którym przyświecała idea decentralizacji i pełnego uspołecznienia hodowli w Polsce. Jest organizacją niezależną, dobrowolną i samorządną zrzeszającą w swoich szeregach ponad 11 000 członków skupionych w związkach regionalnych i rasowych. Są to hodowcy indywidualni, gospodarstwa państwowe, spółki Skarbu Państwa i prywatne, gospodarstwa spółdzielcze i dzierżawione.

– Zależy nam na działaniach wspierających hodowlę bydła i produkcję mleka, a także podejmowaniu zadań w tym zakresie o charakterze ponadregionalnym lub ogólnokrajowym – dodaje Tomasz Osewski.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka prowadzi m.in. oceny wartości użytkowej bydła mlecznego i mięsno-mlecznego lub hodowlanej; księgi bydła, laboratoria oceny mleka, a także organizuje wystawy, pokazy oraz seminaria, które w ostatnich miesiącach musiały zostać odwołane z powodu pandemii.

image_pdfimage_print

50plus Klub Senior+ Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Ełcki Bocian 2019 Zbadaj swój kręgosłup! Certyfikat dla Gminy Ełk 3maja Podatki gov pl