Nowe zasady segregacji odpadów w Gminie Ełk


Od 1 stycznia 2021 roku na terenie naszej gminy obowiązywać będą nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów. W związku z wprowadzeniem przez polski parlament nowych przepisów, które dostosowały prawo do unijnych rozporządzeń, wszedł w życie bezwzględny obowiązek zbierania odpadów selektywnych oraz nowe zasady segregacji odpadów. Zmiany te są niezależne od samorządu Gminy Ełk.

Wójt Gminy Ełk wraz z radnymi i współpracownikami zabiegał o utrzymanie dotychczasowego systemu w Gminie Ełk, ewentualnie jego niewielką modyfikację. Mimo usilnych starań, by segregacja mogła się odbywać nie w domach i mieszkaniach, ale w nowoczesnych zakładach do tego utworzonych (tak jak u nas w Siedliskach) Sejm i Senat RP wciąż nie zajął się nowelizacją przepisów w tym zakresie. Dlatego też – w oczekiwaniu na zmiany w systemie gospodarki odpadami – mieszkańcy Gminy Ełk zmuszeni są segregować śmieci na pięć frakcji, według zasad jednolitych dla całej Polski.

Od 1 stycznia 2021 roku nie będzie możliwości zadeklarowania nieselektywnej zbiórki odpadów. Parlament zdecydował, że selektywne zbieranie śmieci będzie polegało na oddzielnym zbieraniu w specjalnie oznakowanych pojemnikach (lub workach) następujących rodzajów frakcji:

 • papier,
 • szkło,
 • metale i tworzywa sztuczne,
 • odpady biodegradowalne,
 • odpady resztkowe.

Od 1 stycznia 2021 roku wzrosną stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana stawek spowodowana będzie koniecznością zbilansowania kosztów systemu gospodarowania odpadami. Na wzrost cen wpływ mają m.in. zwiększone opłaty za składowanie odpadów, których wysokość jest ustalana przez Radę Ministrów; wzrost płacy minimalnej; wzrost cen energii elektrycznej i kosztów transportu; rosnąca ilość odpadów spowodowana wzrostem konsumpcji. Na wyższe ceny wpływ mają również nowe obowiązki wynikające z ustawy o odpadach nałożone na podmioty magazynujące odpady, m.in. uruchomienie monitoringu i systemów przeciwpożarowych, a także problem z zagospodarowaniem zebranych selektywnie odpadów (szkła, papieru i tworzyw sztucznych).

Wprowadzony nowy system będzie na bieżąco monitorowany. O braku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości, firma wywozowa będzie informować Urząd Gminy oraz pracownicy, którzy będą w tym zakresie kontrolować nieruchomości i punkty gromadzenia odpadów.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – kliknij, aby pobrać!

Papier

Do pojemnika koloru niebieskiego (lub worka w takim kolorze) należy wyrzucać:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
 • katalogi, ulotki, prospekty,
 • gazety i czasopisma,
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
 • zeszyty i książki,
 • papier pakowy,
 • torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią,
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
  tapet,
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych,
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
  ubrań.

Szkło

Do pojemnika koloru zielonego (lub worka w takim kolorze) należy wrzucać:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
 • szkła okularowego,
 • szkła żaroodpornego,
 • zniczy z zawartością wosku,
 • żarówek i świetlówek,
 • reflektorów,
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
 • luster,
 • szyb okiennych i zbrojonych,
 • monitorów i lamp telewizyjnych,
 • termometrów i strzykawek.

Metale i tworzywa sztuczne

Do pojemnika koloru żółtego (lub worka w takim kolorze) należy wrzucać:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np.
 • szamponach, paście do zębów) itp.,
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach,
 • puszki po konserwach,
 • folię aluminiową,
 • metale kolorowe,
 • kapsle, zakrętki od słoików.

Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością,
 • plastikowych zabawek,
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
 • opakowań po olejach silnikowych,
 • części samochodowych,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Odpady biodegradowalne

Do pojemnika koloru brązowego (lub worka w takim kolorze) należy wrzucać:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
 • gałęzie drzew i krzewów,
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty,
 • trociny i korę drzew,
 • niezaimpregnowane drewno,
 • resztki jedzenia.

Nie wrzucamy:

 • kości zwierząt,
 • oleju jadalnego,
 • odchodów zwierząt,
 • popiołu z węgla kamiennego,
 • leków,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF,
 • ziemi i kamieni,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Odpady resztkowe

Do pojemnika lub worka koloru czarnego z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

Wrzucamy:

 • ceramika, doniczki, porcelana, fajans, kryształy,
 • szkło okularowe i szkło żaroodporne,
 • znicze z zawartością wosku, resztki świec,
 • lustra,
 • zabawki wielomateriałowe,
 • resztki mięsa, wędlin, kości,
 • resztki ryb i owoców morza,
 • olej jadalny,
 • odchody zwierząt domowych,
 • drewno impregnowane,
 • płyty wiórowe i pilśniowe mdf,
 • zniszczone ubrania i buty,
 • zabrudzone opakowania,
 • długopisy, flamastry, kredki,
 • maskotki, zabawki,
 • płyty cd,
 • opakowania ze styropianu,
 • tubki po kleju, kremach, poście do zębów, itp.,
 • ścierki i gąbki kuchenne,
 • opakowania po przyprawach, zupkach, itp.,
 • zużyte materiały higieniczne: ręczniki, waciki, pieluch, itp.,
 • zanieczyszczony i tłusty papier,
 • zużyte ręczniki i serwetki,
 • torebki z herbatą,
 • filtry od kawy.

Nie wrzucamy:

 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • żarówek i świetlówek,
 • baterii i akumulatorów,
 • przeterminowanych leków,
 • odpadów budowlanych,
 • odpadów rozbiórkowych,
 • odpadów niebezpiecznych,
 • opon,
 • smarów,
 • środków chwastobójczych,
 • mebli i odpadów wielkogabarytowych.

Odpady wielkogabarytowe
Właściciele nieruchomości w ramach tzw. wystawek mogą przekazywać następujące rodzaje odpadów:

 • odpady wielkogabarytowe:
  fotele, wersalki, kanapy, tapczany, sofy, łóżka, krzesła, stoły, szafy, dywany, wykładziny, materace, drzwi, chodniki, suszarki do bielizny, meble ogrodowe, itp.
 • zużyte odpady RTV i AGD:
  telewizory, monitory, komputery, modemy, radia, telefony, lodówki, pralki, odkurzacze, czajniki elektryczne, zamrażarki, maszynki elektryczne, suszarki do włosów, żelazka, miksery, tostery, mikrofalówki, kuchenki gazowe, kuchenki elektryczne, zmywarki, wentylatory, kalkulatory, kamery, sprzęt hi-fi, wiertarki, wkrętarki, maszyny do szycia, itp.
 • armatura sanitarna:
  wanny, sedesy, umywalki, zlewozmywaki, brodziki, itp.

Ważne! Odpady te mogą być również przekazywane bezpośrednio do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów. PGDO funkcjonuje przy Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-17.30, a w soboty w godz. 7.00-11.00 (za wyjątkiem świąt przypadających w tych dniach).

Popiół
Popiół należy wystawiać w pojemnikach metalowych o pojemności 110/120 litrów lub w workach (zabudowa jednorodzinna). Nie ma możliwości wystawiania popiołu w wiadrach! Uwaga! Obowiązuje całkowity zakaz mieszania popiołu z innymi odpadami.

Przeterminowane leki
Przeterminowane leki oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych (np. igły czy strzykawki) należy przekazać do aptek. Apteki wydają również pojemniki na zużyte igły i strzykawki, które po zapełnieniu można zwrócić.

W Punkcie Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów można oddawać niemal wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, z wyjątkiem odpadów zmieszanych oraz pozostałych po segregacji.
Odpady, które mogą być przekazane do PDGO to m.in.

 • odpady budowlane,
 • odpady rozbiórkowe nie zawierające odpadów niebezpiecznych,
 • zużyte opony samochodów osobowych,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki,
 • papier i tektura,
 • tworzywa sztuczne i metale,
 • opakowania wielomateriałowe i szkło,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady zielone.

Opłaty

Od 1 stycznia 2021 roku nie będzie możliwości zadeklarowania nieselektywnej zbiórki odpadów. Rada Gminy Ełk ustaliła miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli śmieci zbierane są w sposób selektywny w wysokości:

 • 36,00 zł, jeśli nieruchomość zamieszkuje 1 osoba,
 • 50,00 zł, jeśli nieruchomość zamieszkują 2 osoby,
 • 58,00 zł, jeśli nieruchomość zamieszkują 3 osoby,
 • 65,00 zł, jeśli nieruchomość zamieszkują 4 osoby,
 • 70,00 zł, jeśli nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób.

W przypadku niewypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnej zbiórki opadów radni ustalili opłatę podwyższoną w wysokości:

 • 144,00 zł, jeśli nieruchomość zamieszkuje 1 osoba,
 • 200,00 zł, jeśli nieruchomość zamieszkują 2 osoby,
 • 232,00 zł, jeśli nieruchomość zamieszkują 3 osoby,
 • 260,00 zł, jeśli nieruchomość zamieszkują 4 osoby,
 • 280,00 zł, jeśli nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób.

W uchwale dotyczącej stawek ustalono zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami dla właścicieli nieruchomości zabudowanych jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi kompostującymi bioodpady w kompostowniku przydomowym w wysokości 4,00 zł miesięcznie.

Z kolei w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej działki, wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, radni ustalili ryczałtową stawkę opłaty za rok od takiej nieruchomości w wysokości 181,00 zł, jeśli odpady będą zbierane w sposób selektywny i 724,00 zł, jeśli segregacja nie będzie wykonywana. Nowe stawki wchodzą w życie 1 stycznia 2021 r.

Segregacja odpadów to nic trudnego, a poprzez realizację wprowadzanych zasad osiągniemy wspólny cel – utrzymanie czystości i porządku w naszej pięknej gminie. W dobie zmian klimatycznych ma to też wielkie znaczenie dla ochrony środowiska.

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/nowe-zasady-segregacji-odpadow-w-gminie-elk/